ITAM-SYSTEM
41-800 Zabrze
ul. Roosevelta 118
tel. +48 32 276-30-56
fax +48 32 275-70-97
e-mail: office@itam-system.com

Untitled Document
HOME > ULTRASONOGRAFY > ALOKA ProSound ALPHA 10

Najlepszy z najlepszych! NOWOŚĆ!

ALOKA Alpha 10 jest cyfrowym, klinicznym aparatem klasy Premium zbudowanym w nowatorskiej technologii Ultimate Compounding Technologies - oferuje obrazowanie diagnostyczne najwyższej jakości i wydajności na poziomie dotąd niespotykanym w świecie ultrasonografii.

Najnowszy system firmy ALOKA, stanowiący ukoronowanie rozwoju technologicznego serii ProSound, przełamuje wiele barier technologicznych dotychczas nie do pokonania. Zaprojektowany dla tego systemu układ formowania wiązki Compound Pulse Wave Generator, wspomagany układem opóźniającym o najwyższej precyzji, jest zdolny generować sygnały o niespotykanej czystości. Jednocześnie - co jest absolutną nowością - układ ten w pełni i na bieżąco kontroluje charakterystykę sygnału nie tylko na poziomie beamformera, lecz także na poziomie każdego pojedynczego kryształu głowicy przez cały czas transmisji. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu najszybszych dostępnych układów przetwarzania danych, a efektem tego jest możliwość stosowania pulsów, których uzyskanie do niedawna było uważane za technicznie nieosiągalne. 
Pozwoliło to m.in. na stworzenie nowej, nieznanej dotąd opcji obrazowania Dopplerowskiego eFlow, łączącej w sobie niespotykaną wcześniej czułość z niewiarygodną wprost rozdzielczością przestrzenną i czasową. Zastosowanie tej opcji pozwala obserwować przepływy i unaczynienie tkanek z dokładnością nieosiągalną dotąd nawet przy zastosowaniu środków kontrastowych. Na czystość obrazu ma również istotny wpływ zastosowanie głowic hemisferycznych o konstrukcji wielorzędowej (HST+) z ogniskowaniem dwupłaszczyznowym.

Opis produktu:

 • Compound Pulse Wave Generator - unikalny generator zespolonej fali pulsacyjnej, kontrolujący amplitudę generowanej fali - pozwala na niezwykle precyzyjne pobudzenie przetworników piezoelektrycznych (pozwalający na precyzyjną kontrolę ruchu poszczególnych elementów przetwornika) oraz kontrolę częstotliwości w wyniku czego powstaje idealna wręcz wiązka ultradźwiękowa z maksymalnie zredukowanymi listkami bocznymi i siatkowymi, co bezpośrednio przekłada się na ostry i wyraźny obraz nieosiągalny dla konwencjonalnych systemów ultrasonograficznych.
 • Precise Time Delay Control - precyzyjna kontrola czasu opóźnień sygnału - lepsza do 8 razy w porównaniu do konkurencyjnych systemu najwyższej klasy. Wynikiem jest dokładniejsze ogniskowanie wiązki z usunięciem artefaktów, spowodowanych przez listki boczne i listki siatki
 • Compound Array Probes - nowa generacja zespolonych głowic hemisferycznych (Hemispheric Sound Technology - HST+) wykorzystujących innowacyjną, podwójną matrycę przetworników piezoelektrycznych.Głowice Hemisferyczne obsługują znacznie szerszy zakres częstotliwości i odbierają dużo więcej informacji niż głowice konwencjonalne.
 • Compound 3D/4D Engine - nowa generacja zespolonego obrazowania 3D/4D wykorzystującego unikalne hemisferyczne głowice wolumetryczne (HST+) zapewniające fotorealistyczne obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym o niespotykanej jakości i szybkości.
 • Compound Dual Focusing - zespolona technologia podwójnego ogniskowania wiązki zapewniają najwyższą rozdzielczość kontrastową, przestrzenną oraz czasową na poziomie znacznie przewyższającym dotychczas znane rozwiązania
 • Multibeam processing - przetwarzanie wielowiązkowe oferuje wyjątkowo wysokie częstotliwości odświeżania w celu uzyskania optymalnej wydajności w badaniach dynamicznych.
 • 12-bitowy przetwornik cyfrowy formujący wiązkę ultradźwiękową o szerokim zasięgu dynamicznym.
 • Definitive Tissue Harmonic Echo™ (D-THE) - oferuje wyraźniejszą definicję krawędzi, zredukowane artefakty listka bocznego i mniej zakłóceń rewerberacyjnych w porównaniu z obrazowaniem z częstotliwością podstawową
 • Extended Pure Harmonic Detection (ePHD) - dodatkowe rozszerzone obrazowanie harmoniczne wykorzystującej najnowsze osiągnięcia obrazowania na II harmonicznej - zapewnia niezależne wykrywanie składowych przesunięcia fazowego, składowych harmonicznej i składowych tłumienia i rozproszenia wstecznego.
 • Doppler Pulsacyjny (PW Doppler / PW HPRF Doppler) oraz doskonały Doppler Ciągły (CW Doppler)
 • Color/Power Doppler - dynamiczne szerokozakresowe tryby Color/Power Doppler nowej generacji zapewniają dokładną analizę morfologii przepływu krwi
 • Tissue Doppler Imaging (TDI) - Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy, który może przedstawiać globalny rozkład prędkości mięśnia sercowego, a także umożliwia analizy ilościowe takie jak: profile prędkości, grubość ścianki, przeciążenie i współczynnik przeciążenia.
 • Extended Flow (eFlow) - pierwszy na świecie aparat posiadający nowatorski typ obrazowania przepływów eFlow (rozszerzony przepływ). Funkcja posiada niespotykaną rozdzielczość i czułość, przewyższając nawet najlepsze obrazowania w trybie Color/Power Doppler. Rozwinięta najwyższa rozdzielczość przestrzenna i czasowa zapewnia szczegółową wizualizację, jednocześnie redukując nakładanie się przepływu krwi na informację o tkance. eFlow jest idealnym trybem do obrazowania przepływów w zmianach ogniskowych czy w najmniejszych naczyniach - tam gdzie nie sprawdza się już obrazowanie w trybie Color/Power Doppler z powodu ograniczeń technologicznych.
 • Free Angular M-mode (FAM) - M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci typu Cineloop z 3 kursorów (umożliwia ustawienie kursorów w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem). Pozwala to na jednoczesne wyświetlenie 3 obrazów w trybie M-mode w różnych położeniach w tej samej fazie czasowej, co ułatwia porównanie czasu skurczu szczytowego w różnych rejonach serca
 • Extended Field of View - doskonałe obrazowanie panoramiczne
 • eTracking - funkcja umożliwia wczesną ocenę arterosklerozy i pozwala badać sprężystość naczyń
 • Stress Echo - bogate oprogramowanie do analizy
 • Contrast Harmonic Echo - nowa generacja obrazowania z użyciem środków kontrastujących o niskim i wysokim indeksie mechanicznym
 • Analiza Strain / Strain Rate
 • Cardiac Quantification (CQ) - wyświetlanie liniowego wykresu objętości lewej komory i frakcji wyrzutowej.
 • Kintetic Imaging - obrazowanie kinetyczne, umożliwia m. in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej w czasie rzeczywistym
 • A-SMA - ilościowe badania ruchu
 • Dual Dynamic Display (DDD) - jednoczesne wyświetlanie obrazu w trybie B-mode + B-mode/Color Doppler lub Power Doppler lub eFlow w czasie rzeczywistym.
 • Quint Frequency Imaging (QFI) pozwala na wybór optymalnych klinicznych częstotliwości pracy.
 • Zoom w dużej rozdzielczości - pozwala na zwiększenie gęstości linii w obrębie powiększonego obszaru
 • System archiwizacji obrazów - szybki, intuicyjny, łatwy w obsłudze system archiwizacji i obróbki obrazów ultrasonograficznych oraz sekwencji filmowych wraz z bazą danych pacjentów, raportami i komentarzami (ponad 30 tys. pacjentów) pozwalający na zapamiętanie obrazów na dysku twardym (HD) lub dysku magnetooptycznym (MOD), dyskietce 3,5" (FD) oraz płytach CD/DVD z możliwością eksportu danych oraz transmisją do sieci komputerowej zgodnej z DICOM 3.0
 • Wide-angle Transvaginal Imaging - szerokokątowe obrazowanie transwaginalne (180 stopni)
 • Bi-plane transrectal - możliwość podłączenia dwupłaszczyznowej głowicy rektalnej w układzie Convex/Convex (180/180 stopni)
 • Możliwość podłączenia głowic laparoskopowych i śródoperacyjnych
 • Nowatorski układ jezdny "Pirouette" zapewniającej wyjątkową mobilność całego systemu
 • Niezwykle prosta i łatwa obsługa aparatu
 • Doskonała ergonomia - kolorowy, interaktywny, dotykowy panel LCD, możliwość regulacji konsoli w każdej płaszczyźnie
 • Bogate specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne
 • Dowolnie rozszerzalna architektura systemu
 • 24-miesiące gwarancji na cały system (aparat, głowice)!
 • Bezpłatne ubezpieczenie od zdarzeń losowych!
  (np. uszkodzenia mechaniczne, zalanie aparatu itp.)